กิจกรรมสนามรบ
ภารกิจประจำสัปดาห์ - หมู่บ้านสนธยา
สามารถทำได้ 7 ครั้งต่อสัปดาห์โดยนับรวมกับภารกิจประจำสัปดาห์อื่นเช่น ปราสาทเมฆเขียว ปราณสำนักระดับ 10 ขึ้นไป
ภารกิจประจำวัน:ลักพาตัว
ทุกวันปราณสำนักขั้นหนึ่งระดับ 5 ขึ้นไป ยกเว้นการลักพาตัวศิษย์สำนักซึ่งมีช่วงเวลาระหว่าง 17.30 น. - 23.30 น.
ภารกิจประจำวัน - ปกป้องคัมภีร์
ทุกวันพุธเวลา 18.55 น. ถึง 19.30 น. ปราณสำนักขั้นหนึ่งระดับ 4 ขึ้นไป
ภารกิจประจำวัน - ขโมยคัมภีร์ / ชิงตำรา
ภารกิจประจำวัน - ยามตรวจการณ์
ทุกวัน ปราณพื้นฐานระดับ 5 ขึ้นไป
ภารกิจประจำวัน - สายสืบของสำนัก
ทุกวันวันละ 5 รอบ กำลังภายในสำนักขั้นหนึ่งระดับ 5 ขึ้นไป