ตั๊กม้อ และระบบอื่นๆที่มาพร้อมกับแพทช์ดังกล่าว
11/16/18
อัพเกรดอุปกรณ์ ขั้น 6 ไป 7
12/11/17
ดินแดนใหม่ทะเลตงไห่
12/08/17
วิชาชุดที่ 5 เส้าหลิน บู๊ตึ๊ง ง๊อไบ๊ ยาจก
12/08/17
วิชาชุดที่ 5 หมู่ตึก สกุลถัง องครักษ์ สราญรมย์
12/08/17
วิชา สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร
12/08/17