ชุมนุมลับคม(ข้ามเซิร์ฟเวอร์)

1.หลังบรรลุเรื่องราวบันทึกเก้าอิม“โจรอาทิตย์อุทัยน่าขำ” ชุมนุมลับคมจะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง(วันพุธ วันอาทิตย์) ทุก 4 สัปดาห์เป็น 1 ซีซั่น แต่ละซีซั่นจะมีชุมนุมรวม 8 ครั้ง สมาชิกพรรคต้องเข้าร่วมชุมนุมในซีซั่นปัจจุบันอย่างน้อย 6 ครั้งจึงจะได้รับรางวัลซีซั่นตอนสรุปผลซีซั่น
2.เวลาสมัครชุมนุมลับคมคือ 12:00-20:00น. ของวันที่จัด ในระหว่างนี้ประมุขพรรคสามารถไปที่หน้าพรรค-การทูต-ชุมนุมลับคมเพื่อสมัคร พรรคที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมชุมนุมลับคมไม่ได้ เวลาเข้าร่วมชุมนุมลับคมคือ 20:00-22:00น. หลัง 22:00น. จะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก เมื่อได้รับชัยชนะในการต่อสู้จะมีโอกาสได้รับรางวัลชนะศึก
3.เวลาสรุปผลของชุมนุมลับคมคือ 22:30น. ของวันนั้น สรุปผลงานของทุกพรรค มอบรางวัลอันดับชุมนุมของวัน
4.ผู้เล่นเข้าร่วมชุมนุมลับคมต้องหาสมาชิกพรรค 2 คนรวมเป็นทีม 3 คน มีแต่หัวหน้าทีมที่สามารถเลือกสนามชุมนุมลับคมที่ต้องการเข้าร่วมและทำการสมัคร
5.สนามชุมนุมลับคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก: สนามแข่งพลังและสนามแข่งสกิล
  ●สนามแข่งสกิล: เน้นทดสอบการควบคุมเทคนิคของผู้เล่น ใช้อุปกรณ์วรยุทธที่เตรียมไว้ประลอง สนามแข่งพลังจะจับคู่ผู้เล่นที่มีอัตราชนะใกล้เคียงในเซิร์ฟเวอร์
  ●สนามแข่งพลัง: เน้นที่ทดสอบพลังฝึกฝนของผู้เล่น ใช้วรยุทธส่วนตัวของจอมยุทธประลอง สนามแข่งพลังจะจับคู่ผู้เล่นจากผลงานสะสมส่วนบุคคลที่ใกล้เคียงในเซิร์ฟเวอร์
6.หลังพรรคชุมนุมลับคมเปิด ในหน้าวิธีเล่นพรรคจะสุ่มปรากฏสนามแข่งขันที่เลือกได้ 3 แห่ง เมื่อมีทีม 3 คนของพรรคหนึ่งเลือกสนามแข่งขัน 1 แห่ง สนามที่ถูกเลือกจะรีเฟรชเป็นสนามแข่งขันใหม่
7.ขณะเดียวกัน แต่ละพรรคตามระดับกลุ่มพรรค(ระดับพรรคที่สุงสุดในกลุ่มพรรคที่ก่อตั้งจาก 3 พรรค) จะมีจำนวนรอบเข้าร่วมของพรรคและจำนวนครั้งเข้าร่วมของสมาชิกพรรคแตกต่างกัน
 ●ระดับฉงอู่(0-299): ผู้เล่นแต่ละคนเข้าร่วมได้มากสุด 4 ครั้ง พรรคเข้าร่วมได้มากสุด 12 รอบ

 ●ระดับตันอู่(300-899): ผู้เล่นแต่ละคนเข้าร่วมได้มากสุด 4 ครั้ง พรรคเข้าร่วมได้มากสุด 24 รอบ

 ●ระดับจี๊จุน(899ขึ้นไป): ผู้เล่นแต่ละคนเข้าร่วมได้มากสุด 4 ครั้ง พรรคเข้าร่วมได้มากสุด 40 รอบ

8.เพิ่มร้านแลกชุมนุมลับคม(ทูตลับคมเฉิงตู: 633.611)

  ●ตั๋วซักล้างจำกัดซื้อต่อวัน 5 ใบ  

  ●ตั๋วล้างหลอมสกิลสมบัติจำกัดซื้อต่อวัน 5 ใบ 

  ●กล่องไหมบัตรหลอมตุ๊กตามรกตจำกัดซื้อต่อวัน 5 อัน 

  ●ผงสายทองจำกัดซื้อต่อเดือน 2 อัน  

  ●ผงหยกดำจำกัดซื้อต่อเดือน 2 อัน 

  ●เพิ่มการแลกเคล็ดวิชาลุพลังรวมศูนย์ เคล็ดจิตเย็น คัมภีร์คางคกพิษ คัมภีร์ดาบโลหิต เคล็ดวิชาเบญจธาตุ พลังเมฆาม่วง ใช้ไอเทมสามารถทะลุถึงชั้น 64 เงื่อนไขการใช้คือเรียนรู้ชั้น 49 ของกำลังภายในที่สอดคล้อง 

  ●เพิ่มแลกหน้าตำราวรยุทธใหม่โลหิตเวียนคร่าชั้น 1~12

หมายเหตุ:
  1.ชุมนุมลับคมเปิดศึก 4 สัปดาห์เป็น 1 ซีซั่น ตอนยังไม่สรุปผลซีซั่น มอบรางวัลซีซั่นตามระดับของพรรคที่อยู่
  2.หลังสรุปผลซีซั่น ทุกครั้งที่เปิดซีซั่นใหม่ พรรคระดับจี๊จุนจะจะลดลงเป็นระดับตันอู่
  3.เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดวิธีเล่น”ชุมนุมลับคม”แล้ว วิธีเล่น“ศึกตัดสินสูงสุด”ในวันอาทิตย์จะปิด
  4.ตามระดับพรรคที่สูงขึ้น จอมยุทธเข้าร่วมชุมนุมลับคมจะได้รับรางวัลดีขึ้นตาม โดยจะได้รับสูงสุดในการสรุปผลประจำวันเป็นคัมภีร์ลับคม 120 อันและพลังฝึกฝนจำนวนมากและถ่ายเทพลังฝึกฝน ส่วนรางวัลซีซั่นจะได้รับสูงสุดเป็นคัมภีร์ลับคม 1920 อันมีโอกาสค่อนข้างสูงจะได้รับไอเทมหายากเช่น ชิ้นส่วนคัมภีร์กำลังภายในยุทธจักร ชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณ แท่นผลิตและเศษจารึก

บันทึกเรื่องราวเจียงหนาน

1.เงื่อนไขเข้าร่วม: หลังบรรลุเรื่องราวบันทึกเก้าอิม “โจรอาทิตย์อุทัยน่าขำ” ผู้เล่นสามารถไปตำแหน่งศูนย์กลางเมืองซูโจว(528,394) รับภารกิจตำนานเมฆวาโย “บันทึกเรื่องราวเจียงหนาน” อัตโนมัติ รับภารกิจไม่มีกำหนดเงื่อนไขVIPยุทธภพและพลังฝีมือ

2.ภารกิจตำนานรวม 1 บท

3.รางวัลวิธีเล่น: พลังฝึกฝน ฟังก์ชั่นฝึกฝนกลุ่มชุดวิชาเปิด

แนะนำฟังก์ชั่นฝึกฝนกลุ่มชุดวิชา:

1.หลังบรรลุภารกิจทั้งหมดในบันทึกเรื่องราวเจียงหนาน ฟังก์ชั่นฝึกฝนกลุ่มชุดวิชาจะเปิดอัตโนมัติ ผู้เล่นคลิกปุ่ม K สามารถเลือกกระบวนท่าที่จะฝึกฝนกลุ่มชุดวิชาเอง

2.ฟังก์ชั่นฝึกฝนกลุ่มชุดวิชาใช้ได้กับชุดวิชาวรยุทธเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการฝึกฝนภายในและฝึกยุทธ ได้รับค่าเหน็ดเหนื่อยพิเศษ

3.ฝึกฝนกลุ่มชุดวิชาสามารถดำเนินพร้อมกับกำลังภายในและกระบวนท่าในฝึกฝนวรยุทธ แต่ในเวลาเดียวกันฝึกฝนได้แค่ท่าเดียว

ค่ายจิ่วหยวน

1.เงื่อนไขเข้าร่วม: หลังบรรลุเรื่องราวบันทึกเก้าอิม “ภัยหนอนพิษเมืองลั่วหยาง” ผู้เล่นเปิดหน้าพื้นที่ต้องห้ามยุทธจักร สามารถคลิก “ค่ายจิ่วหยวน” เข้าร่วมวิธีเล่น

2.พลังฝีมือผู้เล่นต้องถึงระดับปรมาจารย์แห่งยุค จำกัดจำนวนคน 3 คน

3.พื้นที่ต้องห้ามจะเปลี่ยนระดับความยากตามบันทึกเก้าอิม จำนวนดรอปจะเพิ่มขึ้นตามบันทึกเก้าอิม
4.อัตราดรอปไอเทมในพื้นที่ต้องห้ามจะไม่เปลี่ยนตามเลเวลบันไดสวรรค์
5.ท้าดวลพื้นที่ต้องห้ามไม่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งที่ผ่านด่าน และไม่นับรวมในจำนวนท้าดวลรวม 7 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่หลังจากผ่านด่านแต่ละครั้งจะมีคูลดาวน์ 10 นาที

6.รางวัลวิธีเล่นพื้นที่ต้องห้าม: มุกวัฏจักร(ไอเทมถ่ายเทปราณแท้)

วิชากระบี่ลืมธารา

เอฟเฟกต์สกิลยุทธ【วิชากระบี่ลืมธารา】-【น้ำใส】:
【ทุกคืนวันจิตขาดรอน-น้ำใส】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย พื้นที่ส่งผลของกระบวนท่าเพิ่มขึ้น 1 เมตร
【เลื่อนลอยดังวิญญาณหลุด-น้ำใส】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย อัตราแม่นยำสูงขึ้นอย่างมาก โจมตีแต่ละครั้งจะเสริมพลังทำลายเท่ากับ 0.15 เท่าของกำลังภายในที่เป้าหมายเสียไป แต่คูลดาวน์นานขึ้น 2 วินาที
【กระจายทั่วดับไพศาล-น้ำใส】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย โจมตีแต่ละครั้งจะเสริมพลังทำลายเท่ากับ 0.12 เท่าของกำลังภายในที่เป้าหมายเสียไป
หมายเหตุ: สกิลยุทธดังที่กล่าวมาหลังเรียนรู้จากตำราแล้วต้องแอ็คติเวทในช่องเอฟเฟกต์สกิลยุทธจึงจะใช้ได้ พร้อมแอ็คติเวทสกิลยุทธ【น้ำใส】ทั้งชุด หลังจากนั้นเอฟเฟกต์พิเศษของกระบวนท่าในชุดวิชา【วิชากระบี่ลืมธารา】จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "

วิชากระบี่เทียนซาน

เอฟเฟกต์สกิลยุทธ【วิชากระบี่เทียนซาน】-【แสงเย็น】:
【หิมะร่วงลง-แสงเย็น】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย แม่นยำเป้าหมายที่ไม่ได้ปัดป้องทำให้ลดความเร็ว 25%
【เมฆล้อมบงกช-แสงเย็น]: 】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย เพิ่มความเร็วพุ่งบุกของกระบวนท่า
【หิมะตัดเขา-แสงเย็น】:เพิ่มพลังทำลายกระบวนท่าเล็กน้อย เพื่อนร่วมทีมเข้าสู่พื้นที่กำแพงน้ำแข็ง เพิ่มความเร็วเคลื่อนไหวและอัตราแม่นยำ ต่อเนื่อง 7 วินาที
หมายเหตุ: สกิลยุทธดังที่กล่าวมาหลังเรียนรู้จากตำราแล้วต้องแอ็คติเวทในช่องเอฟเฟกต์สกิลยุทธจึงจะใช้ได้ พร้อมแอ็คติเวทสกิลยุทธ【แสงเย็น】ทั้งชุด หลังจากนั้นเอฟเฟกต์พิเศษของกระบวนท่าในชุดวิชา【วิชากระบี่เทียนซาน】จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "

หมัดตั๊กแตน

เอฟเฟกต์สกิลยุทธ【หมัดตั๊กแตน】-【ฟาดลม】
【ตั๊กแตนตีลังกา-ฟาดลม】:เพิ่มพลังทำลายของกระบวนท่าเล็กน้อย ระยะยิงเพิ่มขึ้น 2 เมตร เวลาติดตั้งสกิลยุทธนี้ [ตั๊กแตนพลิกรถ-ฟาดลม]ได้รับเวลาส่งผลของพลิกรถนานขึ้น 2 วินาที
【ตั๊กแตนหยั่งใจ-ฟาดลม】:ใช้สกิลจะได้รับสถานะ 2 อย่าง เมื่อตนมีสถานะ 2 อย่างพร้อมกัน การเก็บกระบวนท่า【ตั๊กแตนจับจักจั่น】จะรวดเร็วขึ้น ปล่อย【ตั๊กแตนพลิกรถ】ต้องใช้สถานะนี้
หมายเหตุ: สกิลยุทธดังที่กล่าวมาหลังเรียนรู้จากตำราแล้วต้องแอ็คติเวทในช่องเอฟเฟกต์สกิลยุทธจึงจะใช้ได้ พร้อมแอ็คติเวทสกิลยุทธ【ฟาดลม】ทั้งชุด หลังจากนั้นเอฟเฟกต์พิเศษของกระบวนท่าในชุดวิชา【หมัดตั๊กแตน】จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "

เคล็ดดาบล้อมฟ้า

เอฟเฟกต์สกิลยุทธ【เคล็ดดาบล้อมฟ้า】-【ขังฟ้า】:
【ถูกขังดิ้นรน-ขังฟ้า】:เพิ่มพลังทำลายของกระบวนท่าเล็กน้อย ระยะยิงกระบวนท่าเปลี่ยนเป็น 10 เมตร
【คนละฟากฟ้า-ขังฟ้า】:เพิ่มพลังทำลายของกระบวนท่าเล็กน้อย เมื่อเป้าหมายมีสถานะ“ติดขัด(รับ)” 3 ชั้นจะผนึกกระบวนท่า 2 วินาที(ภายใน 10 วินาทีผนึกกระบวนท่าเป้าหมายเดียวกันต่อเนื่องไม่ได้)
【สลับสับเปลี่ยน-ขังฟ้า】:เพิ่มพลังทำลายของกระบวนท่าเล็กน้อย กระบวนท่าแม่นยำศัตรูที่มีสถานะ“ติดขัด(รับ)” 3 ชั้นจะลากเข้าหาตน 1 ครั้ง (เอฟเฟกต์ลากจะมองข้ามปัดป้องของศัตรู ภายใน 10 วินาทีลากเป้าหมายเดียวกันต่อเนื่องไม่ได้)  

หมายเหตุ: สกิลยุทธดังที่กล่าวมาหลังเรียนรู้จากตำราแล้วต้องแอ็คติเวทในช่องเอฟเฟกต์สกิลยุทธจึงจะใช้ได้ พร้อมแอ็คติเวทสกิลยุทธ【ขังฟ้า】ทั้งชุด หลังจากนั้นเอฟเฟกต์พิเศษของกระบวนท่าในชุดวิชา【เคล็ดดาบล้อมฟ้า】จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "